Služba za območne naloge

Osrednje območne knjižnice (OOK) v mreži slovenskih splošnih knjižnic

Knjižnično mrežo v Sloveniji sestavlja 58 splošnih knjižnic, od teh jih 10 izvaja posebne naloge osrednjih območnih knjižnic. Ena od osrednjih območnih knjižnic je tudi Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (v nadaljevanju Knjižnica Koper).

Osrednje območne knjižnice povezujejo splošne knjižnice v skupaj 10 območnih knjižničnih mrež, da bi zagotovile koordiniran in enakomeren razvoj knjižnične dejavnosti na svojih knjižničnih območjih in širše.


Luana Malec

Vodja oddelka

luana.malec@kp.sik.si

+386 5 66 32 611

Mreža slovenskih splošnih knjižnic

Za uresničitev poslanstva (skrita povezava na pdf dokument priloga 2) in vizije (skrita povezava na pdf dokument priloga 3) osrednjih območnih knjižnic skrbi skupina OOK, ki ga sestavljajo direktorji OOK-jev in območni koordinatorji, koordinira pa ga Center za razvoj knjižnic (CeZaR) pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
Delovanje osrednjih območnih knjižnic urejata Zakon o knjižničarstvu (2001), ki je osrednje območne knjižnice tudi uvedel ter Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (2003), ki je podrobneje opredelil izvajanje štirih posebnih nalog:

1.      Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij
Poudarek je na zagotavljanju elektronskih podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo, kar omogoča vsem uporabnikom prostorsko in časovno neomejeno uporabo knjižnic. Tak dostop je na vseh knjižničnih območjih zagotovljen od 1. julija 2011. Znotraj nekaterih območij je pod določenimi pogoji uporabnikom zagotovljena tudi brezplačna medknjižnična izposoja.
 
2.      Nudenje strokovne pomoči knjižnicam območja
Za širjenje strokovnega znanja so poleg individualnega svetovanja pomembna izvedena izobraževanja in delavnice, za krepitev medsebojnega povezovanja pa skupni projekti. Vse z namenom širitve znanj in nudenja raznolikih, uporabnikom prilagojenih vsebin in storitev.
 
3.      Koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva
Na tem področju izpostavljamo digitalizacijo knjižničnega gradiva, pomembnega za celotno območje. Digitalizirano gradivo je uporabnikom prosto dostopno na portalih Digitalne knjižnice Slovenije (dLib) (skrita povezava: http://www.dlib.si ) in Kamre (skrita povezava: http://www.kamra.si/ ).
 
4.      Usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja
Območna knjižnica trajno hrani uradne publikacije in drugo za območje pomembno gradivo, ki je bilo izločeno iz splošnih knjižnic območja, obenem usmerja izločeno gradivo s svojega območja v skladu s strokovnimi navodili nacionalne knjižnice. S tem gradi kakovostno območno domoznansko zbirko in skrbi, da se ohranja vse, kar je za določeno območje pomembno in zanimivo.
Območna knjižnica hrani tudi gradiva s statusom kulturnega spomenika regionalnega pomena, pa tudi gradiva s statusom kulturnega spomenika lokalnega pomena, če jo za to pooblasti lokalna skupnost.
 
Delo osrednjih območnih knjižnic zgoščeno in celovito povzema virtualna razstava, nastala ob jubilejni deseti obletnici delovanja:
virtualna razstava http://prezi.com/vao-ye9sjvpt/10-let-ook/


Obalno-kraško območje

Knjižnica Koper je ena od desetih splošnih knjižnic v Sloveniji, ki poleg knjižničnih storitev za prebivalce občine Koper opravlja še posebne naloge osrednje območne knjižnice za Obalno-kraško območje.

Obalno-kraško območje zajema občine KoperIzoloPiranSežanoKomen, DivačoHrpelje-KozinoPostojnoPivko in Ilirsko Bistrico. V desetih občinah s skupnim obsegom 2.017,6 km2 ali 9,95% površine slovenskega ozemlja živi 7,14% prebivalstva Slovenije (146.346 prebivalcev).

Splošne knjižnice Obalno-kraškega območja:

  1. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper  (izvaja knjižnično dejavnost v občini Koper in  posebne naloge osrednje območne knjižnice za Obalno-kraško območje),
  2. Knjižnica Makse Samsa (izvaja knjižnično dejavnost v občini Ilirska Bistrica),
  3. Mestna knjižnica Izola (izvaja knjižnično dejavnost v občini Izola),
  4. Kosovelova knjižnica Sežana (izvaja knjižnično dejavnost v občinah Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina),
  5. Mestna knjižnica Piran (izvaja knjižnično dejavnost v občini Piran),
  6. Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (izvaja knjižnično dejavnost v občinah Postojna in Pivka)

 

 

 

 


Zemljevid Obalno-kraškega območja


Obratovalni čas

Pon / Tor / Sre / Čet / Pet

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Pon / Čet / Sre / Pet / Tor

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Tor / Pon / Čet / Pet

09:00-14:00

Sre

09:00-18:00

Pon / Čet / Tor / Sre

09:00-14:00

Pon / Tor

15:00-19:00

Sre

07:00-11:00

Čet / Pet

11:00-15:00

Pon / Tor

11:00-14:00

Sre

12:00-15:00

Čet

16:00-19:00

Pet

07:00-10:00

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Sob

08:00-13:00

Želimo vam prijetno branje.

Knjižnica Koper - Biblioteca Capodistria

Trg Brolo  1

6000 Koper - Capodistria

 

Podaljševanje gradiva:

Oddelek za odrasle 05 66 32 605

Oddelek za mlade bralce 05 66 32 617

Za vsebino © 2015 Osrednja knjižnica SREČKA VILHARJA KOPER
Avtorji: EMIGMA