Učitelji in vzgojitelji

Rastem s knjigo

Nacionalni projekt Rastem s knjigo – slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu so pripravili JAK, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda za šolstvo R.S. Naj bo branje užitek! Sedmošolci obiščejo najbližjo splošnoizobraževalno knjižnico, spoznajo njeno ureditev ter raznolikost gradiva in dejavnosti, ki jo le ta ponuja. Želimo jih popeljati na bralno potovanje, polno znanj, ustvarjalnosti in zabave ter navdušiti za branje kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature. Ob zaključku obiska prejmete knjigo. Mega kviz

Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu od oktobra do maja. Učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je predvsem primeren za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.
Vsak cikel kviza vsebuje pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik, obsežnejše gradivo o predstavljeni temi in vrsto spodbud za nadaljne raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je tudi s slikami in video gradivom ter vrsto e-povezav.Vodeni ogledi

Vodeni ogledi knjižnic so namenjeni skupinam in posameznikom. Na ogledu vam predstavimo naš oddelek, prostore za uporabnike, postavitev gradiva ter storitve, prireditve in izobraževanja, ki jih ponujamo. Spoznali boste tudi katalog COBISS/OPAC in spletne storitve na naši domači strani. Naročila za oglede sprejema vodja oddelka.Bibliopedagoške ure

Organizirani obiski knjižnic so oblika skupinske knjižne in knjižnične vzgoje, namenjeni otrokom v predšolskem in šolskem obdobju. Za obisk se lahko dogovorite po telefonu ali nam svoje želje sporočite po e-pošti. Stopite v stik z oddelkom, ki bi ga želeli obiskati.Vrtci Predšolskim otrokom na obisku v knjižnici pokažemo Oddelek za mlade bralce ali enoto na Markovcu. Povemo ali preberemo jim pravljico ter se skupaj pogovorimo o zgodbi, se naučimo, kdo je pisatelj in kdo ilustrator, kje knjige kupimo in kje si jih izposodimo. Otroke naučimo pravilnega ravnanja s knjigo in drugim knjižničnim gradivom.Osnovne šole  Obisk učencev osnovnih šol je oblika bibliopedagoškega dela, kjer sistematično, postopno in razredni stopnji primerno navajamo učence biti samostojni uporabniki knjižnice in knjižničnih pomagal (leksikonov, encoklopedij, bibliografij, slovarjev). Predstavimo jim Oddelek za mlade bralce ali enoto na Markovcu, razložimo, zakaj so nekatere knjige na oddelku za leposlovje in druge na strokovnem oddelku. Otroke te starosti naučimo tudi samostojne uporabe kataloga Cobiss, s čimer jih seznanjamo z različnimi vrstami informacijskih virov in navdušujemo za branje ter ponoven obisk knjižnice.
Premična zbirka

Pred 200 leti je nemški založnik Friedrich Johann Justin Bertuch izdal ene izmed prvih slikanic za otroke v 12 zvezkih s 6000 bakrorezi saj je menil, da:

“… je otroška slikanica obvezni del inventarja otroške sobe, tako kot posteljica, leseni konjiček in lutka iz cunj.”

in čeprav je od takrat minilo že toliko časa, se mnenja strokovnjakov niso spremenila. Nekateri izmed njih pravijo, da sta vsakodnevno branje in pogovarjanje z otroki najpomembnejša dejavnika pri razvoju otroka, kjer je še posebej odločilno predšolsko obdobje.

Ob misli na tako pomembno “poslanstvo” novodobnih slikanic smo do sedaj otvorili že 5 premičnih zbirk in sicer na Pediatričnem oddelku Splošne Bolnišnice Izola, na Osnovni šoli Antona Ukmarja ter v treh enotah vrtca Koper. Gre za potujočo zbirko 200-ih slikanic, ki je za določen čas na voljo otrokom v matični enoti, dokler ne odpotuje drugam.Potujoča knjižnica

Ponujamo vam obisk potujoče knjižnice za vaše predšolske otroke in otroke prve triade. Otroci si bodo po krajšem spremljevalnem programu lahko ogledali tudi notranjost avtobusa in se tako obogatili za novo knjižnično izkušnjo med prav posebnimi knjižnimi policami. Na ta način želimo spodbuditi bralno kulturo tudi med vašimi najmlajšimi!Obratovalni čas

Pon / Tor / Sre / Čet / Pet

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Pon / Čet / Sre / Pet / Tor

09:00-19:00

Sob

08:00-13:00

Tor / Pon / Čet / Pet

09:00-14:00

Sre

09:00-18:00

Pon / Čet / Tor / Sre

09:00-14:00

Pon / Tor

15:00-19:00

Sre

07:00-11:00

Čet / Pet

11:00-15:00

Pon / Tor

11:00-14:00

Sre

12:00-15:00

Čet

16:00-19:00

Pet

07:00-10:00

Pon / Tor

13:00-19:00

Sre / Čet / Pet

09:00-15:00

Sob

08:00-13:00

Želimo vam prijetno branje.

Knjižnica Koper - Biblioteca Capodistria

Trg Brolo  1

6000 Koper - Capodistria

 

Podaljševanje gradiva:

Oddelek za odrasle 05 66 32 605

Oddelek za mlade bralce 05 66 32 617

Za vsebino © 2015 Osrednja knjižnica SREČKA VILHARJA KOPER
Avtorji: EMIGMA